Artikkelit 16.11.2022

Teksti: Lotta Telama

Inter Vivos rantautui jälleen syyslukukauden alkaessa punssikahveille tapaamaan uusia phukseja ja toteuttamaan jo perinteeksi muodostunutta phuksikyselyä. Phuksikyselyn asema todellisena uusien opiskelijoiden tulikokeena ja punssikahvien eeppisimpänä rastina onkin yleisesti tunnettu ja todettu, ja phukseja löysikin vastauspisteelle varsin kiitettävissä määrin.

Tällä kertaa toimituksen aivonystyröitä kutittelivat kysymykset siitä, miten Pykälään vuonna 2022 päätynyttä phuksiainesta voidaan parhaiten arvioida mahdollisimman laaja-alaisella skaalalla. Tiukan harkinnan jälkeen kysymyspatteristoon saatiin karsittua kolme kysymystä, joiden perusteella toimitus uskoo vuosikurssin laadun selkenevän. Phuksit pääsivät vastaamaan kysymyksiin tieteellisistä metodeista parhaimman, aina yhtä luotettavan tukkimiehen kirjanpidon avulla. Mutta miten phuksit selvisivät tästä jopa Porthanian pyöröovet vaikeudessaan ohittavasta pääsykokeesta? Kyselyn tulokset on avattu alle kryptisiä vinoviivoja lukukelpoisempaan muotoon, ja jokainen lukija voikin tehdä niistä omat tulkintansa… 

Kuka seuraavista on suurin juristi-idolisi?

 • Saul Goodman (Breaking Bad) 28
 • Elle Woods (Legally Blonde) 31
 • Annalise Keating (How to Get Away with Murder) 8
 • Marshall Eriksen (How I Met Your Mother) 9
 • Harvey Specter (Suits) 37 

Mihin seuraavista metsälain 10 §:ssä mainituista erityisen tärkeistä suoelinympäristöistä samastut eniten?

 • Rehevät lehtolaikut 22
 • Kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 19
 • Yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet 12
 • Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot 20
 • Vähätuottoiset hietikot 36

Mikä Shrek-elokuva on mielestäsi sarjan paras?

 • Shrek 54
 • Shrek 2 33
 • Shrek kolmas 7
 • Shrek ja ikuinen onni 8