Artikkelit 30.03.2022

Irene Vuollet, KOPO-vastaava

Eero Roslander, ON-vastaava

Jere Mattila, OTM-vastaava

Kuten kaikki tietävät, elämä tiedekunnassa on toisinaan kertakaikkisen kafkamaista: toiminta tuntuu sekoilulta eikä asioista ota selkoa ja niin edelleen. Pykälän edunvalvontatoimikunnassa paiskimme kuitenkin töitä ympäri vuoden, jotta syitä turhautua olisi vähemmän ja Jodelin pitkien valitusketjujen sanomaa kuunneltaisiin myös tiedekunnan johdossa. 

Tällä palstalla käymme vuoden aikana läpi toimintaamme ja edunvalvonnan eri painopisteitä avataksemme usein pimentoon jäävää työtämme.

Opintovaliokuntaan kuuluva edunvalvontatoimikunta ottaa osaa tiedekunnan päätöksentekoon ja keskusteluihin tiedekuntaneuvostossa, tutkinto-ohjelmien johtoryhmissä sekä muissa työryhmissä, eli juuri siellä missä päätöksiä tehdään. Lisäksi vaikutamme suoraan tiedekunnan asioista päättäviin ja otamme osaa koulutuspoliittiseen keskusteluun.

Tämä vuosi on siinä mielessä konkretian vuosi, että opetussuunnitelma uudistetaan vuosille 2023–2026, mikä tarjoaa mahdollisuuden valittamisen sijasta olla luomassa uutta ja tarkastella suurempiakin kokonaisuuksia. Uuteen opetussuunnitelmaan vaikuttaminen onkin olennaisessa osassa edunvalvonnan vuotta. Kuulostipa aihe kuinka kuivalta tahansa, se ei sitä ole, sillä voimme vaikuttaa esimerkiksi parjattujen pienryhmien ja ylipäätään opetuksen kehittämiseen. Syksyn opintokyselyssä, jonka toteutus kuuluu myöskin toimikunnan vastuulle, juuri pienryhmien ongelmat korostuivat 80 prosentin vastaajista pitäessä niitä huonosti toimivina. Toinen isompi teema työpöydällämme on luento-opetuksen etäseuraamismahdollisuuden edistäminen koronan jälkeisessä ajassa.

Vaikka Jodelissakin annettu palaute usein kantautuukin korviimme, kannustamme toimittamaan risut ja ruusut sekä kehitysideat meille suoraan, vaikkapa sähköpostitse (). Näin saamme nostettua aitoja tarpeita esiin uuteen opetussuunnitelmaan. Tulemme kevään aikana kysymään Pykälän jäseniltä mielipiteitä muun muassa pienryhmien kehittämisistä. Edunvalvonta-asioita käydään läpi myös opintovaliokunnan kokouksissa, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita keskustelemaan ajatuksistaan laajemminkin, haastamaan kantojamme tai vain kuuntelemaan. Vähintäänkin kannattaa uhrata pieni hetki opintokyselyyn vastaamiselle. Ylivoimainen enemmistö opintokyselyn vastaajista katsoi, että mahdollisuudet vaikuttaa opetukseen ovat erittäin huonot tai huonot. Tässä olisikin eri asteisia mahdollisuuksia hyödynnettäväksi. Luonnollisesti myös nopeasti esiin tulevat ja mittaluokaltaan pienemmätkin ongelmat esimerkiksi yksittäisen kurssin toteutuksessa tai muussa vaivaa aiheuttavassa tilanteessa kiinnostavat meitä. Usein juuri ne ”pienet” asiat vaivaavat monia muitakin. Toisin sanoen jos joku tiedekunnassa mättää, pidämme kyllä ongelmasta meteliä, kunhan kuulemme ongelmasta. Mikään ei ole yhtä tehotonta kuin välinpitämättömyys.