Teemu Hakala

Hallituksen puheenjohtaja

Vuoden alussa alkoi itselläni ja monella muulla pykälistillä kolmas kevätlukukausi oikiksessa. Viimeisimmät keväät ovat olleet niin ikään toivoa täynnä, mutta tähän asti olemme joutuneet valitettavasti karvaasti pettymään. On hieman ”huvittavaa”, että muun muassa istuvasta hallituksesta ei yksikään jäsen ole juhlinut oikiksen aikana normaalia opiskelijavappua tai päässyt näkemään muita kevään perinteisiä tapahtumia. Sama koskee suurinta osaa vaihtokaronkassa vaihdetuista pykälätoimijoista. 

Tilanne on absurdi, mutta samalla täynnä todella hienoja mahdollisuuksia. Olemme käytännössä tilanteessa, jossa uusi aalto pykälistejä pääsee merkittävästi muovaamaan tulevaisuuden kulttuuria Pykälässä. Asia ei kuitenkaan ole millään tasolla itsestään selvä, sillä kaikenlainen muutos Pykälän kokoisessa organisaatiossa vaatii paljon työtä. On lisäksi ymmärrettävä, että kaikki eivät välttämättä ole muutostarpeista samaa mieltä.

Yhdistyksen hallituksen tavoitteena on kuluvan vuoden aikana määritellä jäsenistön kanssa ensimmäistä kertaa Pykälä ry:n keskeisimmät arvot. Projektin tarkoituksena on erityisesti luoda rakenteellista pitkäjänteisyyttä avoimuuteen ja yhdenvertaisuuteen nojaavaan toimintaan yhdistyksen sisällä. Kyseessä on kuitenkin vain yksittäinen hanke, joka kaipaa tuekseen muitakin aktiivisia toimia. Muutamia esimerkkejä näistä omasta mielestäni ovat sitsikulttuurin muutostarpeet sekä kokonaisuutena Pykälän alkoholikulttuurin kriittinen tarkastelu.

Sitsikulttuurin muutostarpeet ovat nähdäkseni suhteellisen selkeitä. Lähtökohtaisesti Pykälän laulukirja on ajan tasalla muutamia yksittäisiä mielipiteitä jakavia lauluja lukuun ottamatta. Sitsikulttuuriin ehdottomasti kuuluu tietynlainen räävittömyys ja hauskat laulut. Ongelmalliset lisäsäkeistöt ovat kuitenkin saaneet viime vuosien aikana enenevissä määrin asiallista kritiikkiä, mikä vaatii konkreettisia toimia. Yhdistyksen hallitus onkin jo tehnyt ensimmäisiä päätöksiä selkeimpien ongelmakohtien kitkemiseksi ja tulee ohjeistamaan laulunjohtajia tällä saralla kevään sitseillä. Sitsikulttuurin vaalimisen viitan alle ei voi kätkeä haavoittuvassa asemassa olevia loukkaavia tai halventavia lauluja taikka niiden säkeistöjä ja on mielestäni lapsellista väittää toisin.

Toinen mainituista huomionarvoisista teemoista on Pykälän alkoholikulttuuri kokonaisuutena. Olisi tärkeää pelkän bilettämisen ja juomisen lisäksi korostaa niitä Pykälän puolia, joihin tällainen toiminta ei kuulu. On mahtavaa, että Pykälässä on niin paljon erilaista toimintaa, kuten esimerkiksi Spex ja suurin osa kerhotoiminnasta, jossa alkoholinkäyttö ei ole keskiössä. Myös esimerkiksi § Voi hyvin! -viikko on ollut varmasti yksi parhaista avauksista tässä kontekstissa vuosiin. Edelleen on kuitenkin tekemistä sen kanssa, että myös alkoholinkäytöstä vähemmän kiinnostuneet kokisivat olonsa tervetulleeksi kaikkeen toimintaan.

Yhdessä kohti (toivottavasti) toiminnantäyteistä kevättä!