Päivin palsta 18.07.2022

Teksti: Päivi Korpisaari

Covid-19-pandemiasta aiheutuvat rajoitukset alkavat vihdoinkin hellittää. Olemme saaneet nauttia esimerkiksi vuosijuhlasta ja vapusta normaaliin tapaan. Opetus on palannut lähiopetukseksi ja etätentit muuttuneet salitenteiksi ja valvotuiksi examinarium-tenteiksi. 

Pandemian aikana opintonsa aloittaneille opiskelijoille tämä entinen normaali merkitsee uudenlaista tilannetta. Siksi ajattelin valottaa muutamalla sanalla sitä, mitä on syytä ottaa huomioon tentteihin valmistautuessa ja vastatessa. 

Tenttivaatimukset ohjaavat oppimista. Tenttiin lukiessa harjaantuu kyky lukea ja ymmärtää tieteellistä tekstiä. Säännöt on osattava ja niitä on kyettävä soveltamaan. 

Tärkein edellytys tentissä menestymiseen on se, että tenttiaineisto on luettu ja opeteltu. Ajankäyttöä kannattaa suunnitella ja lukusuunnitelmassa kannattaa varautua myös yllättävään ajankuluun. Kannattaa kokeilla, mikä on itselle paras opiskelutekniikka. Riittävästä levosta, ravinnosta ja opiskelun ulkopuolisen elämän iloista kannattaa pitää kiinni. 

Kertaaminen ja opiskelukavereiden kanssa keskusteleminen auttavat syventämään oppimista. Eri tilanteita kannattaa pyrkiä havainnollistamaan esimerkeillä, jotka jäävät pitkiä sääntölitanioita helpommin mieleen. 

Tenttikysymys kannattaa lukea huolellisesti läpi ja kiinnittää huomiota tärkeisiin yksityiskohtiin, kuten päivämääriin. Ei ole syytä hermostua, vaikka kysymykseen ei osaisi vastata suoralta kädeltä, sillä muisti aktivoituu tenttikysymystä lukiessa. Esimerkiksi muistisanojen ja ensiksi mieleen tulevien ideoiden kirjoittaminen suttupaperille aktivoi muistamaan aiheesta enemmän. 

Tentissä ei arvokasta vastaustilaa kannata tuhlata tenttikysymyksen faktojen toistamiseen. Sen sijaan on syytä todeta, mitä säännöksiä tapaukseen sovelletaan ja miksi. Lakikirjattomassa tentissä tulee kuvata säännön sisältö relevantein osin. 

Tenttivastauksessa otetaan kantaa kysymykseen kuvatun tosiseikaston valossa ja tenttimateriaalin perusteella. Vastauksessa on siis otettava kantaa kysymykseen tai tosiseikastossa kuvattuun ongelmaan eikä kuvailla kaikenlaisia asioita, joita aiheeseen liittyy. Vastauksessa ei tule spekuloida sellaisilla mahdollisilla tosiseikoilla tai olosuhteilla, joihin tehtävä ei anna aihetta.  

Vastauksen tulee olla johdonmukainen ja ristiriidaton ja vastata siihen, mitä on kysytty. 

Tenttiin kannattaa saapua ajoissa ja hyvin ravittuna. Tenttijännitys on normaalia ja kertoo siitä, että asia on merkityksellinen. 

Yleensä vähäiset pisteet tenttivastauksessa johtuvat siitä, että asiaa ei ole osattu, tai ei ole vastattu kaikkiin kysymyksiin. Vastaus voi myös olla liian ylimalkainen tai kerrotaan vain oikeustapauksen lopputulos, mutta ei sitä, miten siihen on päädytty. 

Tentin jälkeen kannattaa hetki reflektoida omaa suoritustaan ja verrata sitä mallivastaukseen. 

Opiskeluun liittyviin mahdollisiin ongelmiin kannattaa hakea ajoissa apua esimerkiksi pedagogiikan lehtorilta, opintopsykologilta tai keskustelemalla aiheesta jonkun läheisen kanssa. Esimerkiksi motivaatioon sekä ajanhallintaan liittyvät ongelmat ovat yleisiä ja usein melko yksinkertaisin keinoin selätettäviä ongelmia. 

Näiden ajatusten myötä toivon kaikille opiskelijoille oikein ihanaa ja rentouttavaa kesää.