Oikeusteorioita(ko?)

Yhteiskuntasopimus sopimuksentekotahdon näkökulmasta

Ensimmäisessä kolumnissa käsittelemme jo valistuksen aikakaudella alkunsa saanutta teoriaa yhteiskuntasopimuksesta, peilaten sitä sopimusoikeudelliseen ilmiöön, sopimuksentekotahtoon. Yhteiskuntasopimuksella tarkoitetaan valtioyhteisön perustamista kaikkien ...